In mijn praktijk in Heemstede adviseer en procedeer ik als advocaat over omgevingsrecht en alles wat daarmee te maken heeft.

Omgevingsrecht is het recht dat gaat over de fysieke omgeving, dus over huisvesting, woonomgeving, milieu en verkeer.

Ik adviseer en procedeer in het bijzonder over:

 • bestemmingsplannen
 • ontheffingen en vrijstellingen
 • bouwvergunningen
 • handhaving (dwangsombesluiten)
 • nadeelcompensatie
 • planschade
 • milieurecht
 • bodem-, lucht- en waterkwaliteit
 • geluidhinder
 • grondbeleid en grondexploitatie
 • onteigening en gemeentelijk voorkeursrecht
 • horeca