Mr J.W. Spanjer beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.